תוכנית אנגלית אישית

תכנית האישית בברליץ – הדרך היעילה, המהירה והגמישה ללמוד שפה

* תשומת לב פרטנית לתלמיד תוך דגש על צרכיו האישיים והקניית בטחון בשפה
* לפחות 50% מזמן הדיבור של התכנית יבוצע על ידי התלמיד
* ללמוד לפי היכולות האישית ולפי התכנים הרלוונטים של התלמיד
* התאמת מועד השיעורים לזמן התלמיד , במקום ובשעות הנוחות לו
* השגת היעדים האישיים תוך עבודה ממוקדת ובזמן קצר

Call Now Button

סניפי ברליץ נפתחו לקהל התלמידים הקיימים ולתלמידים חדשים