יעוץ והכשרות בינתרבותיות

עבודה בסביבה רב תרבותית
ההבדלים התרבותיים בין הישראלים לבין מדינות אחרות אינם באים לידי ביטוי רק בזמן טיול או חופשה. בחיי היום יום אלו הבדלים שמתחדדים בעיקר בזמן העבודה שלנו מול קולגות, ארגונים או חברות בינלאומיות. מאחר ומה שמקובל אצלנו לא בהכרח מקובל בחו”ל ולכן יש לפעול על פי כללים ברורים כדי להימנע מתקריות מביכות העלולות לצוץ אם זה במיילים שאנו שולחים אחד לשני, בזמן פגישות וכלה בתהליכי משא ומתן.

חלק מהקודים ההתנהגותיים במסגרת העבודה משתנים ממדינה למדינה, אך עיקר ההישענות היא על מושג הנקרא Intercultural competence, – יכולת בין-תרבותית, כלומר היכולת שלך להעביר את כוונותיך בתוך תרבות זרה בצורה מובנת ונכונה, כך שרצונותיך יובנו על ידי אחרים ושגם אתה תבין את רצונותיהם כלפיך.

כל אדם, ארגון או חברה בנויים מתפיסה, פרספקטיבה ופרשנות שונה במיוחד, וכאשר מדובר באלו אשר פועלים בחו”ל אז הקודים הם פחות ברורים. הכנה מוקדמת שלכם בנושא תוערך אף יותר ותשליך על תדמיתכם מול הארגון או האדם שאתם עובדים מולו.

כיום, עם תהליך התפתחות הגלובליזציה, יותר ויותר חברות הופכות שחקניות בזירה הבינלאומית. הסמינר יעסוק בהבנה של התרבות והמנהגים העסקיים והחברתיים בתרבויות השונות. הבנת התרבות תוביל להפקת המרב ביצירת קשרים חדשים עם חברות וגופים עסקיים ברחבי העולם

עיקרי הסמינר :

• הבנת התרבות הישראלית וההכרה כיצד התרבות משפיעה על ההתנהגות שלנו
• הדומה והשונה בינינו ובין תרבויות אחרות כחלק מדינמיקה מקצועית ובינאישית
• נקודות חיכוך וזרימה בין התרבויות השונות
• העברת ביקורת ומשוב בתרבויות שונות אל מול התרבות הישראלית
• מוטיב הזמן בתרבויות השונות

Call Now Button

סניפי ברליץ נפתחו לקהל התלמידים הקיימים ולתלמידים חדשים