Grammar – לימוד דקדוק באנגלית

לימוד דקדוק באנגלית לילדים ומבוגרים

אין ספק שהדקדוק מהווה בסיס לשפה הנלמדת בדגש לאנגלית. רוב שנותינו בבית הספר ובתיכון למדנו את חוקי הדקדוק באנגלית, תרגלנו דקדוק באנגלית במגוון דרכים ולבסוף גם נבחנו על זה. עם זאת, רובנו שכחנו את הכללים של זמנים, מילות יחס, מבנה תחבירי תקין וכו’.

בברליץ נושא הדקדוק מהווה חלק בלתי נפרד מהקורסים בכל הרמות . אנו דואגים לתרגול דקדוק באנגלית בצורה סכמטית וברורה, בשונה מצורת הלימוד בבית הספר. הדגש הוא על דקדוק נכון, אשר התלמיד יצליח להשתמש בו ללא שגיאות, כך שיובן היטב על יד הצד השני בשיחה.

למידע נוסף על קורס אנגלית בברליץ, עברו לעמוד הבא >>

דפי עבודה לתרגול דקדוק באנגלית

בואו ליהנות מהצד האחר של לימוד דקדוק באנגלית. לרשותכם מגוון דפי עבודה לתרגול דקדוק באנגלית לילדים.

בהצלחה ותיהנו.

Call Now Button

סניפי ברליץ נפתחו לקהל התלמידים הקיימים ולתלמידים חדשים