בקרת איכות

ערכת ניהול האיכות 9001:2008 ISO

תעודה זו והמעקב השוטף שמבוצע כל ידי מכון התקנים, מהווה כלי וידוא נוסף כי ברליץ עובדת על פי הסטנדרטים הגבוהים בניהול האיכות והשירות הניתן ללקוחות. נושא האיכות והעמידה בדרישות תו התקן הינם בעלי חשיבות רבה עבור ברליץ ומיושמים בקפידה בכל אחד ממרכזי הלימוד.

Call Now Button

סניפי ברליץ נפתחו לקהל התלמידים הקיימים ולתלמידים חדשים