רמות הלימוד בברליץ

מבדקי הרמה ורמות הלימוד בברליץ

מטרת מבדקי הרמה המתבצעים בברליץ, על ידי אנשי מכירות אשר עברו הכשרה לכך, היא לקבוע את רמת התלמיד בטרם הוא מתחיל תכנית לימוד מכל סוג. אם מדובר בתכנית קבוצתית, החשיבות של זה מכרעת שכן חשוב לדעת שהתלמיד נכנס לקבוצה שלכולם רקע הומוגני בידיעת השפה על מנת שלא יהיו פערים והתכנית וקצב ההתקדמות תתאים לכל התלמידים.

כמו כן, בטרם מתחילים תכנית אישית, חשוב שהמורה יידע כמו גם התלמיד מהי נקודת הפתיחה שלו, על מה חשוב לתת דגש במהלך תכנית הלימודים ועל אילו מיומנויות יש צורך לעבוד.

על מנת לייצר סטנדרטיזציה במבדקי רמה, קיימת התאמה בין רמות ברליץ לרמות ה-CEF ((Common European Framework אשר השימוש בו הולך והופך לנפוץ במדינות רבות בעולם. בדיקת הרמה מתמקדת בדיבור והבנה ובמיומנויות הקריאה והכתיבה כתומכות בהן. התאמה זו מאפשרת לברליץ לקיים מבחנים המתאימים לדרישות בינלאומיות רחבות.

כמו כן, לברליץ הסמכות המאושרת להנפיק תעודות המשקפות רמה באנגלית על פי סקלת ה-CEF. סמכות זו מהווה יתרון משמעותי בעבודה מול גורמים רגולטורים מחו”ל (צבא ארצות הברית, האיחוד האירופי ועוד).

רמות לימוד באנגלית

Call Now Button

סניפי ברליץ נפתחו לקהל התלמידים הקיימים ולתלמידים חדשים