מעגל הלמידה של התלמיד בברליץ

תהליך הבקרה בברליץ על הלמידה של התלמידים
שיטת הפיקוח על איכות הלמידה בברליץ נקראת מעגל למידה (להלן סכימה למטה): מנגנון זה כולל תהליכים של ניתוח הצרכים של התלמיד, הגדרת מטרותיו, קבלת משוב ראשוני מהתלמיד, בדיקה והכנת דוח התקדמות, קבלת משוב מהתלמידים על כישורי השפה שנרכשו באמצע ובסיום הקורס. מנגנון הלמידה מתבצע על ידי התייעצות מתמדת בין המורה לתלמיד. על ידי קבלת משובי אמצע וסיום. כל זאת על מנת לוודא שהתכנית עונה על צורכי התלמידים, ומביאה להתקדמות. כמו כן, מעגל הלמידה מאפשר לנו להדריך את התלמיד כדי לעזור לו למצות את המקסימום מהקורס.

 

__

Call Now Button

סניפי ברליץ נפתחו לקהל התלמידים הקיימים ולתלמידים חדשים