דקדוק האנגלית

אין ספק שהדקדוק מהווה בסיס לשפה הנלמדת בדגש לאנגלית.
רוב שנותינו בבית הספר ובתיכון למדנו את חוקי הדקדוק באנגלית ולבסוף גם נבחנו על זה.
'עם זאת רובנו שכחנו את הכללים של זמנים, מילות יחס, מבנה תחבירי תקין וכו .
בברליץ נושא הדקדוק מהווה חלק בלתי נפרד מהקורסים בכל הרמות .
אנו מלמדים בצורה סכמטית וברורה בשונה מצורת הלימוד בבית הספר.

הדגש הוא על דקדוק נכון אשר התלמיד יצליח להשתמש בו ללא שגיאות ויובן
על ידי הצד השני.